שינוי יעוד קטע רקע מרחוב פנסקר מאזור מגורים 6R לאזור מגורים א

תוכנית רח/ 550/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קטע רקע מרחוב פנסקר מאזור מגורים 6R לאזור מגורים א
מספר: רח/ 550/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קטע רקע מרחוב פנסקר מאזור מגורים 6R לאזור מגורים א'. 2. שינו יעוד מגורים 6R לאור מגורים ב'. 3. קביעת שטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
רח' פינסקר,רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3694חלק51-62, 65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. שנה עברית: התשמד .