שינוי יעוד קרקע חקלאי, חלוקה של שטח למגרשים למגורים לחברי המשק

תוכנית בר/ 22/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאי, חלוקה של שטח למגרשים למגורים לחברי המשק
מספר: בר/ 22/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.לשנותיעוד שטח מחקלאי למגוריים חקלאיים.
ב.לחלק שטח התוכנית למגרשים למגורי חקלאים וחברי משק (הבנים).
ג.לבטל דרכים קיימות ולהטוות דרכים חדשות ושבילים להולכי רגל.
ד.ליצור שטח פרטי פתוח לפינות משחקי ילדים. בהתאם לתשריט המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיסודות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3915חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1984תאריך פרסום: 24/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3057. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה ברשומות29/12/1979תאריך פרסום: 29/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2400. עמוד: 755. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית29/12/1979