שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 301

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 301
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג'
עם חזית מסחרית, לאזור בניני ציבור, צבורי פתוח
ואזור ספורט.
2. פתיחת דרכים ושבילים.
3. קביעת הוראות בניה.
4. חלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק16-17
7864חלק32-33, 38, 46-5134, 58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות05/11/1996תאריך פרסום: 05/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4454. עמוד: 403. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/11/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/1996
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/1996
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1993.
פרסום להפקדה ברשומות26/11/1992תאריך פרסום: 26/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4062. עמוד: 543. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1992
קבלת תכנית07/08/1991