שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 303

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.
מספר: מש/ 7/ 1/ 303
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם
חזית מסחרית.
2. קביעת שטחים לצבורי פתוח.
3. קביעת דרכים ושבילים: הרחבת דרכים.
4. חלוקה למגרשים.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק6, 82-5, 7
7869חלק316-7, 30, 33, 36
7873חלק18-19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1998.
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1998.
פרסום לאישור ברשומות11/01/1998תאריך פרסום: 11/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4606. עמוד: 1296. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/12/1997
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3582. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1992
קבלת תכנית06/04/1992