שינוי יעוד קרקע חקלאית למכון עבור זבל עופות בשטח בשטח "כרמון"

תוכנית 6/ 03/ 155/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית למכון עבור זבל עופות בשטח בשטח "כרמון"
מספר: 6/ 03/ 155/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח להקמת מבנים חקלאיים " אגרינדוס" (תעשיה חקלאית).
מכון לעיבוד זבל עופות כמזון לבקר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10191חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/04/1976תאריך פרסום: 29/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2216. עמוד: 1697. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות04/09/1975תאריך פרסום: 04/09/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2139. עמוד: 2241. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/1975תאריך פרסום בעיתון: 30/07/1975. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית30/07/1975