שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני ציבור,לשטח ציבורי פתוח, לכביש ולמגרש חניה

תוכנית בר/ 48/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני ציבור,לשטח ציבורי פתוח, לכביש ולמגרש חניה
מספר: בר/ 48/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני ציבור,
לשטח ציבורי פתוח, לכביש ולמגרש חניה (ולהרחבת
כביש קיים).
ב. שינוי יעוד כביש לחניה, לשטח ציבורי פתוח ולשטח
למבנה ציבור.
ג. ביטול כניסה צפונית למרכז אזורי.
ד. קביעת כניסה דרומית למרכז האזורי, החינוכי
ולעיינות.
ה. הריסת מבנה קיים רעוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
גן-רווה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3748חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות18/08/1996תאריך פרסום: 18/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4437. עמוד: 4566. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים21/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/04/1996.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1996תאריך פרסום: 15/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4381. עמוד: 1645. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1995
קבלת תכנית23/05/1995