שינוי יעוד קרקע חקלאית לתוספת לאזור תעשייה.

תוכנית בר/ 15/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית לתוספת לאזור תעשייה.
מספר: בר/ 15/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לתוספת לאזור תעשייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
קבוצת שילר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3658חלק137
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1988תאריך פרסום: 24/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3561. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1987תאריך פרסום: 25/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3494. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית24/10/1987