שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב

תוכנית בר/ מק/ 267

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב
מספר: בר/ מק/ 267
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב', עפ"י הוראות תמ"א 18, תיקון 2.התכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62אא10, לחוק התכנון והבניה.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה בשטח המיועד לתחנת תדלוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיהבית חלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק5, 8, 11
4725חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2005תאריך פרסום: 28/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5372. עמוד: 1798. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200500628/02/2005