שינוי יעוד קרקע חקלאית (משטח הנחלה) לאזור צימרים, שינוי למתאר, אילניה

תוכנית ג/ 9958

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע חקלאית (משטח הנחלה) לאזור צימרים, שינוי למתאר, אילניה
מספר: ג/ 9958
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קטע בתחום הנחלה מהיעוד "שטח חקלאי" בתחום הנחלה-לשטח "צימרים".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק1
15154חלק16-19, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1998
קבלת תכנית15/06/1997