שינוי יעוד קרקע למסעדה + שימור "בית הלורדים".

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 203

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע למסעדה + שימור "בית הלורדים".
מספר: הצ/ 5/ 1/ 203
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה בחלק משטח התכנית, שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מסעדה, חניה, מרכז מבקרים ושמור מבנה קיים. קביעת זכויות בניה, הוראות והגבלות בניה, שימור מבנה קיים על פי הנחיות הועדה המחוזית והמועצב לשימור אתרים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי ודרך לאזור מסעדה וחניה.
2. הטלת מטלות שימור המקום (מבנה בית הלורדים).
3. קביעת זכויות והוראות בניה+ שימור.
4. איחוד וחלוקה בהסכמה עפ,י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה בחלק משטח התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהדקל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7785חלק68-69117
7786חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/04/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית11/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/03/2008
קבלת תכנית21/08/2007