שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך, שינוי למתאר, זרעית

תוכנית ג/ 10734

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך, שינוי למתאר, זרעית
מספר: ג/ 10734
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת שטח חקלאי מיוחד ודרך ע"י שינוי יעוד קרקע.
ב. קביעת הנחיות פתוח באזורים הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)

תיאור המיקום:
ישוב: זרעית (כפר רוזנוולד)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19858חלק8-11
19859חלק2, 20, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1999.
פרסום לאישור ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 199. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/10/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/1999
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1217. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה16/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1998
קבלת תכנית15/06/1998