שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
מספר: מש/ 8/ 1/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאיזור מגורים א'.
2. חלוקה למגרשים בהסכמה.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2002
קבלת תכנית23/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201208/07/2002