שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאיזור חקלאי

תוכנית מש/ 8/ 1/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאיזור חקלאי
מספר: מש/ 8/ 1/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאיזור חקלאי.
2.קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: זמר
שכונת אלמרג'ה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק38
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4908. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/1998תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1998.
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3046. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1998
קבלת תכנית20/11/1997