שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לשצ"פ ואיחוד

תוכנית מה/ מק/ 65/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לשצ"פ ואיחוד
מספר: מה/ מק/ 65/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממגורים א' לשצ"פ. 2.התווית רשת דרכים למיניהם וסיווגן. 3.קביעת הוראות בניה המסדירות מגורי האדם ושטחים ציבוריים. 4.קביעת הנחיות לפיתוח התשתיות לביוב,לניקו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי

תיאור המיקום:
בר-יוחאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13679חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 65שכונת בר-יוחאי - מרכז מרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/1998תאריך פרסום: 01/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4686. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1998תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. שנה עברית: התשנח .