שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג'
עם חזית מסחרית.
2. הפקעה להרחבת מדרכה.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 46

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1994.
פרסום לאישור ברשומות16/06/1994תאריך פרסום: 16/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4223. עמוד: 3823. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1993.
פרסום להפקדה ברשומות04/02/1993תאריך פרסום: 04/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4082. עמוד: 1412. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1992
קבלת תכנית06/04/1992