שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 96

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 96
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג'
עם חזית מסחרית.
2. הפרשה למדרכה וקביעת חניה (הפקעה לצורך חניה
ומדרכה).
3. אחוד שני מגרשים.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרשים 2,1 (7) בח"ח 32

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק18, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/02/2008
פרסום לאישור ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1094. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1996.
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 68. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/08/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1994
קבלת תכנית03/10/1993