שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח למגורים ג'

תוכנית מש/ 7/ 1/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח למגורים ג'
מספר: מש/ 7/ 1/ 93
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח למגורים ג'.
2.שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לצבורי פתוח.
3.קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
פרסום לאישור ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4908. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה01/09/1998
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/1998
פרסום להפקדה בעיתונים23/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 23/09/1997.
פרסום להפקדה ברשומות07/09/1997תאריך פרסום: 07/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4566. עמוד: 5494. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1993
קבלת תכנית25/05/1993