שינוי יעוד קרקע מאזור תכנון בעתיד לאזור מגורים ג'.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מאזור תכנון בעתיד לאזור מגורים ג'.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור תכנון בעתיד לאזור
מגורים ג'.
2. שינוי יעוד קרקע מאזור תכנון בעתיד לשטח צבורי
פתוח.
3. קביעת מערכת דרכים, דרכים משולבות ושבילים..
4. חלוקה למגרשים.
5. קביעת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1997.
פרסום לאישור ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. עמוד: 4031. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/04/1997
החלטה בדיון באישור תכנית02/02/1997
פרסום להפקדה ברשומות15/08/1996תאריך פרסום: 15/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4436. עמוד: 4537. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 14/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1996
קבלת תכנית16/05/1995