שינוי יעוד קרקע מבניני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח.

תוכנית בר/ 15/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע מבניני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח.
מספר: בר/ 15/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מבניני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמה

תיאור המיקום:
גן שלמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3660חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1983תאריך פרסום: 20/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2970. שנה עברית: התשמד .