שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לאזור מגורים א', באקה אל גרבייה.

תוכנית מ/ 289

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לאזור מגורים א', באקה אל גרבייה.
מספר: מ/ 289
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור למגורים א'.
- שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לבניני ציבור.
- אחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונה

תיאור המיקום:
ישוב: באקה אל-גרביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8769חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמק/ מ/ 18שינוי מיקום שטח לבניני ציבור.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2000תאריך פרסום: 05/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4890. עמוד: 3871. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים02/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית08/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5135. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1999.
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1998
קבלת תכנית31/03/1998