שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לציבורי פתוח למגורים ג'.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לציבורי פתוח למגורים ג'.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לציבורי פתוח
למגורים ג'.
2. ביטול שביל ופתיחת שביל חדש.
3. ביטול חלק מדרך.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7763חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/04/1997תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1997.
פרסום לאישור ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1970. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1992.
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3714. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1992
קבלת תכנית30/07/1991