שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור מגורים ג.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור מגורים ג.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים ג ' למגורים ג' עם חזית מסחרית , שינוי קוי בנין וקביעת הוראות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק18, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1984תאריך פרסום: 01/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3031. שנה עברית: התשמד .