שינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני ושטחי ציבור

תוכנית ענ/ מבני

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני ושטחי ציבור
מספר: ענ/ מבני
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני ציבור.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד למבנים ומוסדות ציבור.
- קביעת הנחיות להוראות למתן היתרי בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12167חלק6, 15
12168חלק4
20372חלק14, 17, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2012
קבלת תכנית14/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201201318/07/2012