שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א' לדרך לשצ"פ ולשביל

תוכנית מש/ 8/ 1/ 68/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א' לדרך לשצ"פ ולשביל
מספר: מש/ 8/ 1/ 68/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
2. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לדרך.
3. שינוי ייעוד קרקע לשצ"פ ולשביל.
4. קביעת קווי בניין למבנה קיים לפי המצב הקיים.
5. סה"כ יח"ד בתכנית 47, מתוכן 41 יח"ד חדשות.
6. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
7. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמראבתאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8657חלק29, 41, 43, 46-48, 50, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1003איבתאן.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4593. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית11/06/2009