שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א', שצ"פ והתווית דרכים, דיר חנא

תוכנית ג/ 10970

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א', שצ"פ והתווית דרכים, דיר חנא
מספר: ג/ 10970
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן את השטחים המותחמים בקו עבה ולקבוע הנחיות
תכנון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 כולל
יעודם מחדש וקביעת הוראות בניה לצורך הוצאת היתרי
בניה בשטח תכנית זו.
ב. יעוד שטחים למגרשי בניה ליחידות דיור לפי הוראות
סעיף א 17.
ג. יעוד שטחים ציבוריים (למבנה ציבור).
ד. להתוות מערכת כבישים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא

תיאור המיקום:
ישוב: דיר חנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19409חלק3732-33, 36, 38, 41-43, 54, 57, 71-72, 75
19410חלק1, 6
19411חלק1-4, 6-145, 15, 21, 23, 72, 74, 78
19413חלק26, 54
19415חלק115, 121-122
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1999.
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1999תאריך פרסום: 12/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4720. עמוד: 1585. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1998
קבלת תכנית09/06/1998