שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה ומלאכה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 33/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה ומלאכה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 33/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור תעשיה ומלאכה.
ב. פתיחת דרכים.
ג. שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור בניני ציבור ולשצ"פ
. קביעת הוראות בניה.
ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק34, 369-10, 33, 35, 37, 42-43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות25/02/1993תאריך פרסום: 25/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4088. עמוד: 1854. שנה עברית: התשנג .
קבלת תכנית18/08/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007