שינוי יעוד קרקע מצבורי פתוח לאזור מגורים ג'

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מצבורי פתוח לאזור מגורים ג'
מספר: הצ/ 7/ 1/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מצבורי פתוח לאזור מגורים ג'.
2. שינוי יעוד קרקע מדרך לאיזור מגורים ג'.
3. חלוקה למגרשים.
4. קביעת הוראות בניה.
5. ביטול חלק מדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק2, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1997.
פרסום לאישור ברשומות29/05/1997תאריך פרסום: 29/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4526. עמוד: 3650. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/08/1993.
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4103. עמוד: 2360. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית07/01/1993