שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ליעוד אורחן ושוק חקלאי, תחנת תדלוק ודרך ציבור

תוכנית ג/ 8642

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ליעוד אורחן ושוק חקלאי, תחנת תדלוק ודרך ציבור
מספר: ג/ 8642
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית ליעוד:
8.1 אורחן ושוק חקלאי - שטחים מסחריים לשימוש
הנוסעים בדרך מס. 65.
8 תחנת תדלוק - על פי ת.מ.א 18 נוסח 1986 - תשמ"ו
תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק, תחנה מטיפוס ג'2.
8.3 דרך ציבורית - מדרך מס. 65 לכל אורך חלקה 61.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15139חלק6174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית28/09/1994