שינוי יעוד קרקע משט נוף פתוח לשטח למסגר , והקמת מסגד בן 2 קומות גבל מוכבר

תוכנית 10017

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משט נוף פתוח לשטח למסגר , והקמת מסגד בן 2 קומות גבל מוכבר
מספר: 10017
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הקמת מסגד בן 2 קומות
2. שינוי יעוד הקרקע משטח נוף פתוח לשטח למסגד.
3. קביעת בינוי עבור מסגד - אולם תפילה וצריח .
4. קביעת שטחי בניה בהיקף של 809 מ"ר , מהם 582.34 שטחים עיקריים ו- 226.66 שירות .
5. קביעת קווי בנין חדשים.
6. קביעת שימושים עבור החלקה למסגד .
7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםג'בל מוכבר

תיאור המיקום:
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה :
אורך בין 223/750 - לבין 223/800
רוחב בין 628/250 - לבין 628/325
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2683/ אתכנית מתאר לשכונת ערב-א-סוואחרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5458. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 817. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/11/2008
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/12/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/01/2006
קבלת תכנית11/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200900301/02/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים96523/11/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200700711/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה