שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' והתוית כבישים, ירכא

תוכנית ג/ 10197

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' והתוית כבישים, ירכא
מספר: ג/ 10197
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לאיזור מגורים ב' ושצ"פ
והזזת כבישים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18929חלק4546, 50, 115
18930חלק6, 38-39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 197. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. עמוד: 3957. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים07/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה01/04/1998
קבלת תכנית25/09/1997