שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבנייני ציבור והתווית דרכים,

תוכנית ג/ 10314

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לאזור מגורים ב' ושטח לבנייני ציבור והתווית דרכים,
מספר: ג/ 10314
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים ב' ולשטח
לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק46-481-7, 15-17, 92
18927חלק8
18928חלק101-104, 111100
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה25/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה21/01/1998
קבלת תכנית13/11/1997