שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למגורים ב' ולשטח לבנייני ציבור, ירכא, שינוי ל

תוכנית ג/ 10347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למגורים ב' ולשטח לבנייני ציבור, ירכא, שינוי ל
מספר: ג/ 10347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים ב' ולשטח
לבנייני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18898חלק1512, 14, 39-40, 79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/07/1998
קבלת תכנית10/12/1997