שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' -ירכא

תוכנית ג/ 10799

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' -ירכא
מספר: ג/ 10799
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים ב' לחלק מהחלקה
1 מגוש 18926 מירכא

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18926חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/09/1999תאריך פרסום: 09/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4801. עמוד: 5515. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים08/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/1999
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2968. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1998
קבלת תכנית14/07/1998