שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב'

תוכנית ג/ 11035

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב'
מספר: ג/ 11035
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למגורים ב' והתווית
כבישים חדשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18929חלק4240, 43, 115
18930חלק5-64, 38, 52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4032. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2659. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה03/02/1999
קבלת תכנית16/11/1998