שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח שרותי דרך צומת יובלים

תוכנית ג/ 10984

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח שרותי דרך צומת יובלים
מספר: ג/ 10984
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק
ושרותי דרך מדרגה ג'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביובלים

תיאור המיקום:
ישוב: יובלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19277חלק1, 6-7, 21
19285חלק20, 24-26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/1999
קבלת תכנית22/10/1998