שינוי יעוד קרקע משטח למוסדות לאזור חקלאי ושטח צבורי פתוח - בית מאיר.

תוכנית מי/ 440

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח למוסדות לאזור חקלאי ושטח צבורי פתוח - בית מאיר.
מספר: מי/ 440
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבית מאיר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1982תאריך פרסום: 31/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2798. עמוד: 1. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1981
קבלת תכנית20/09/1981