שינוי יעוד קרקע משטח מסחרי ושטח ציבורי פתוח למגורים א' ולהפך.

תוכנית 21/ 02/ 101/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח מסחרי ושטח ציבורי פתוח למגורים א' ולהפך.
מספר: 21/ 02/ 101/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח מסחרי ושטח ציבורי פתוח
למגורים א' ומשטח לבנייני ציבור לשטח מסחרי ושטח
ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2060. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1992
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1991תאריך פרסום: 17/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3932. עמוד: 221. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/1991תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1991.
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1991
קבלת תכנית23/04/1991