שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים ב', שינוילמתאר, ירכא

תוכנית ג/ 10615

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח למגורים ב', שינוילמתאר, ירכא
מספר: ג/ 10615
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'
ושטח לבניני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18920חלק4044
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2003
קבלת תכנית03/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301524/06/2003