שינוי יעוד קרקע מתעשיה למסחר בעמק שרה

תוכנית 5/ 03/ 167/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד קרקע מתעשיה למסחר בעמק שרה
מספר: 5/ 03/ 167/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מתעשייה למסחר בעמק שרה באר שבע.
הסדרת שטח ציבורי פתוח המאפשר חניה ציבורית שתשרת את המגרש.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד בניה למסחר לחלקה המדוברת בלבד.
הסדרת שטח ציבורי פתוח המאפשר חניה ציבורית
שתשרת את המגרש מס' 003
לפי הוראות תקן חניה של תכנית מתאר באר שבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38141חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 167/ 44אספלט דרום - עמק שרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2010
קבלת תכנית06/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101726/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100620/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001206/09/2010