שינוי יעוד קרקע, שינוי קוי בנין וחלוקה לשני מגרשים.

תוכנית גז/ 13/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע, שינוי קוי בנין וחלוקה לשני מגרשים.
מספר: גז/ 13/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה לשני מגרשים שיעודם מגורים עבור חצי חקלאיים, הגדלת זכויות הבניה ושינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת מגרש 120 לשני תאי שטח A120 ו- B 120 .
הגדלת זכויות הבניה(2 יח"ד בתא שטח)
הקטנת קו בניין אחוריל- 5 מטר.
הגדלת קו בניין צדדי מערבי ל- 4.5 מטר.
קו בניין אמצע בין 2 מגרשים יהיה 5 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/09/2008
קבלת תכנית15/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900416/03/2009