שינוי יעוד קרקע

תוכנית ג/ 10949

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע
מספר: ג/ 10949
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול שטח לשימור והסבת שטח המיועד למבני משק
למגורים בתחומי המגרש.
תוספת שיטחי שרות
מתן הוראות והנחיות לבניה חדשה בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה

תיאור המיקום:
ישוב: מצפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15087חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3126מצפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 77. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים01/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות09/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1434. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/10/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה18/10/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/05/1999
קבלת תכנית15/10/1998