שינוי יעוד קרקע

תוכנית בב/ 177/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד קרקע
מספר: בב/ 177/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.יעוד שטח של 19,390 דונם מתוך שטח חקלאי צפונית לשכונת קרית הרצוג (ת.ב.ע.109 ) ודרומית לדרך אם המושבות,למוסד בית הספר המקצועי לבנות עם פנימיה של מועצת הפועל המזרחי בשיתוף עם חברת אורט. 2.הפס הצפוני של החלקה ברוחב של 20 מ' יהיה שטח פרטי פ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק

תיאור המיקום:
רחוב דרך אם המושבות,בני ברק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6195חלק131, 765-770
6641חלק26, 38, 41, 44, 48, 91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/1982תאריך פרסום: 25/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2869. שנה עברית: התשמג .