שינוי יעוד שטח בנייני ציבור לשטח למגורים ויעוד חלק משטח בנייני צבור לבי"ס וגן

תוכנית 7/ 02/ 172/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח בנייני ציבור לשטח למגורים ויעוד חלק משטח בנייני צבור לבי"ס וגן
מספר: 7/ 02/ 172/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים ביעודי קרקע משטח ''בנייני ציבור'' לשטח ''מגורים א''' ,
''מבנים ומוסדות ציבור'' ו- ''דרך''.
קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2006
קבלת תכנית25/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900822/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700806/08/2007