שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת 6 בניני מגורים בני 3 קו'-36 יח"ד.ערב אסווחרה

תוכנית 5513/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת 6 בניני מגורים בני 3 קו'-36 יח"ד.ערב אסווחרה
מספר: 5513/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : תכנון מתחם מגורים בהיקף של 54 יחידות דיור, מתוכן 8 יחידות קיימות.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד המאפשר 50% בניה לאזור מגורים מיוחד המאפשר 100% בניה.
3. קביעת קווי בנין מירבייים לבינוי המוצע כאמור.
4. קביעת שטחי בניה בהיקף של 9005 מ"ר, מהם 6899 מ"ר שטחים עיקריים ו- 1918 מ"ר שטחי שרות .
5. הגדלת מספר הקומות המאושר מ- 2 קומות ל- 4 קומות.
6. קביעת קווי בנין חדשים.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
8. קביעת הוראות בגין בנינים , גדרות , מדרגות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ערב אלסואחרה
קרקע לא רשומה ולא מוסדרת.
קואורדינטות על פי רשת ישראל החדשה:
אורך בין 375/224 - 225/224
רוחב בין 950/628 - 800/628
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2683/ אתכנית מתאר לשכונת ערב-א-סוואחרהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2094. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3019. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/03/2006
קבלת תכנית04/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200701909/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים75730/05/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601020/06/2006