שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור לבניני ציבור להקמת בניןמועצה.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור לבניני ציבור להקמת בניןמועצה.
מספר: צש/ 1/ 21/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד השטח מאזור חקלאי לבניני צבור להקמת בנין
המועצה האזורית לב-השרון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1988תאריך פרסום: 30/01/1988. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1987תאריך פרסום: 05/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3456. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית07/05/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700617/07/2007