שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.
מספר: מש/ 8/ 1/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים.
ב. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8654חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/03/2004
קבלת תכנית09/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401222/06/2004