שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.

תוכנית בר/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.
מספר: בר/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
מושב בית חנן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק1, 13, 71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/12/1977תאריך פרסום: 15/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2395. שנה עברית: התשלח .