שינוי יעוד שטח חקלאי לתחנת דלק

תוכנית שד/ 918/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח חקלאי לתחנת דלק
מספר: שד/ 918/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי
דרך דרגה ב' עפ"י תמ"א 18 לתדלוק בלבד, לש.פ.פ
למסחר ולדרך.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
ישוב: נחשונים
בגוש 5661 (בהסדר) ח"ח 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5661חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/1998תאריך פרסום: 20/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4671. עמוד: 4752. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1997תאריך פרסום: 23/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4590. עמוד: 702. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה18/09/1996
קבלת תכנית25/11/1992