שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ונופש לאזור נופש מלונאות ואיכסון ושירותים. כנ

תוכנית ג/ 9535

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ונופש לאזור נופש מלונאות ואיכסון ושירותים. כנ
מספר: ג/ 9535
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד שטחים מאיזור חקלאי ונופש לאיזור נופש
ומלונאות ואיכסון ושירותים.
- סה"כ 180 יחידות בבנינים באיזור מגורים מיוחד
בגודל ממוצע של 42 מ"ר או אכסניות מלונות
וצימרים.
- קביעת שטחים ציבורים פתוחים, חניה פרטית וציבורית
- קביעת שטחים מסחריים ושרותי דרך במבנים דו קומתיים
- הוראות בדבר בינוי, פיתוח, תשתיות ומועד ביצוע
התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15306חלק14, 30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית18/09/1996