שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד, המיועד להקמת מבנה לדיור מוגן

תוכנית ממ/ 5094

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד, המיועד להקמת מבנה לדיור מוגן
מספר: ממ/ 5094
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד, המיועד
להקמת מבנה לדיור מוגן לאוכלוסיה מבוגרת מעל גיל 60,
בן 250 יח"ד ושטחים לצרכי הדיור המוגן ושטחים לצרכי מסחר.
2. קביעת שטח ציבורי פתוח.
3. קביעת שטח לבניני ציבור.
4. קביעת דרכים חדשות.
5. קביעת תכליות ושימושים.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקגני תקוהגני תקוה

תיאור המיקום:
ישוב: גני תקוה
המשך של רח' הנגב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6717חלק7-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2023. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים06/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2838. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/04/2001תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה26/11/1997
קבלת תכנית30/03/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים27226/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200203517/11/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200203229/09/2002